Marjan Nauwelaert

Marjan Nauwelaert

Marjan Nauwelaert

Marjan groeide op in Schelle en is moeder van twee zonen. Op dit moment volgt ze een opleiding tot master in toerisme aan de KU Leuven. "Ons dorp heeft nood aan innovatie, slimme planning en een gemeentebestuur dat zelfkritisch en ambitieus is. We werken meer rond projecten, voorzien de juiste begeleiding voor het gemeentepersoneel en maken van inspraakmomenten een gewoonte".

Telefoon: 0477/52 29 78
Adres: Provinciale Steenweg 158, Schelle

Marjan Nauwelaert

Gemeenteraadslid

Marjan groeide op in Schelle en is moeder van twee zonen. Op dit moment volgt ze een opleiding tot master in toerisme aan de KU Leuven. "Ons dorp heeft nood aan innovatie, slimme planning en een gemeentebestuur dat zelfkritisch en ambitieus is. We werken meer rond projecten, voorzien de juiste begeleiding voor het gemeentepersoneel en maken van inspraakmomenten een gewoonte".

Telefoon: 0477/52 29 78
Adres: Provinciale Steenweg 158, Schelle