Interactief

18 December 2017

Interactief

 Schelle groeit en bruist van activiteit. Door onze verenigingen en handelaren te ondersteunen waar nodig bouwen we samen aan een sociaal en levendig dorp.

  • Onze talrijke verenigingen verdienen een warme, oprechte en gelijke behandeling door het gemeentebestuur. Samen met onze buurgemeenten bekijken we hoe we onze inwoners meer mogelijkheden voor sport en vrijetijd kunnen bieden.
  • Lokaal produceren en consumeren is duurzamer en gezonder voor onze omgeving. Groen gaat voor een echt beleid voor lokale economie met ruimte voor projecten met handelaars, overlegmomenten, deelinitiatieven en sociale economie.
  • Met een nieuwe visie op wonen en samenleven laten we niemand achter. We maken werk van een gemeenschapshuis, van beter overleg met de sociale diensten, van een vlottere toegang tot zorg en van een duidelijk woonbeleid.